Повідомлення про виникнення особливої інформації

11 квiтня 2018 року, згiдно отриманого вiд ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ: 30370711) перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, сформованого станом на 10 квiтня 2018 року (вих. 157194 зв вiд 11 квiтня 2018 року) ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" стало вiдомо, що вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме:

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій  та голосуючих акцій станом на 10.04.2018 року  – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
Загальна кількість акцій – 357 045 штук
Загальна кількість голосуючих акцій – 356 935 штук

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів акціонерів, що відбудуться 16 квітня 2018 року, який був запропонований  акціонером,  що володіє більше як 5 % акцій Товариства
 

Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»!
 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А), надалі - «Товариство», повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори»):
Дата, час та місце проведення Зборів: 16 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на позачергових загальних зборах акціонерів

Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань Товариства.
Дата проведення: 16.08.2017 р.
Перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами:
1. Обрання Лічильної комісії. 2. Про визначення способу виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2016 році.

1. Результати голосування з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Загальними зборами акцiонерiв 29.03.2017 року ( Протокол №1 вiд 29.03.2017 року) : прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк ; встановлено розмiр дивiдендiв, що пiдлягають сплатi - 221 582,12 грн., що на одну акцiю становить 0,62 грн.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

                ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А   (надалі - «Товариство») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства   ( далі – «загальні збори»):
1.      Дата, час  та  місце проведення загальних зборів:
16  серпня 2017 року об 11:00 годині  за адресою: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка,  вул. 8-го Березня, 18-А,  приміщення зали засідань Товариства.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Загальними зборами акцiонерiв 29.03.2017 року ( Протокол №1 вiд 29.03.2017 року) : прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк ; встановлено розмiр дивiдендiв, що пiдлягають сплатi - 221 582,12 грн., що на одну акцiю становить 0,62 грн.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на чергових (річних) загальних зборах акціонерів

Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань  Товариства.
Дата проведення: 29.03.2017 р.
Перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Сторінки

Підписатися на ПрАТ "Куликівське молоко" RSS