Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» " вiд 28.04.2014 року (Протокол №б /н вiд 28.04.2014р.) прийнято рiшення подовжити термiн дiї повноважень (обрано) на наступний термiн 3 (три) роки на посадi директора ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» – Бажан Людмилу Петрiвну. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1,5651 % . Перебуває на посадi з 19.08.2005 р. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

Підсумки голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів

Підсумки голосування
на чергових (річних) загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» ( код ЄДРПОУ 05388983)
Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А
Дата проведення: 10.04.2014 р.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами:

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А (надалі - «Товариство») повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства ( далі – «загальні збори»):

  1. Дата, час  та  місце проведення:

10 квітня 2014 року об 11:00 годині  за адресою: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А,  приміщення зали засідань.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

17.02.2014 року ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй україни" перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства (вих № 45764зв вiд 14.02.2014 року).

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Наглядовою радою ПрАТ «Куликівське молоко» від 23.12.2013 р. (протокол засідання Наглядової ради Товариства № б/н від 23.12.2013 р.) прийнято наступні рішення по зміні складу посадових осіб Товариства:

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

            Приватне акціонерне товариство “Куликівське молоко” (надалі – Товариство), місцезнаходження: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18А, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 11 грудня 2013 року о 10:00 за адресою: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18А в приміщенні зали засідань.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

На позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Куликівське молоко» від 23.09.2013р. (протокол засідання Загальних зборів акціонерів Товариства № б/н від 23.09.2013 р.) прийнято рішення про переобрання складу Наглядової ради Товариства.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство “Куликівське молоко” (надалі – Товариство), місцезнаходження: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18А, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 23 вересня 2013 року о 10:00 за адресою: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18А в приміщенні зали засідань.

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

Рішення про отримання кредиту прийняте загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Куликівське молоко» (надалі – Товариство) 23.04.2013 р. (Протокол № 1 від 23.04.2013 р.)

Кредитний договір № 1-0055/13/42-KL підписано 21.06.2013 р. на загальну суму кредиту 18 000 000,00 гривень строком до 20.06.2014 р., процентна ставка складає 19,5 % річних та є фіксованою на весь період дії кредитного договору. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство “Куликівське молоко” (надалі – Товариство), місцезнаходження: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18А, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 23 квітня 2013 року о 10:00 за адресою: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18А в приміщенні зали засідань.
                Реєстрація акціонерів для участі в річних загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою. Початок реєстрації о 9:30, закінчення реєстрації о 10:00.

Сторінки

Підписатися на ПрАТ "Куликівське молоко" RSS