Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

30.04.2019 р. черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», далi - Товариство, (протокол №2 вiд 30.04.2019 р.), прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Згiдно рiшення чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» (далi - Товариство) , якi вiдбулись 30.04.2019 р. (Протокол № 2 вiд 30.04.2019 р.), здійснено наступні зміни в персональному складі посадових осіб:

ИНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА 23.04.2019

ИНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ  ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА 23.04.2019 р. – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Загальна кількість акцій – 357 045 штук

Загальна кількість голосуючих акцій – 356 935 штук

Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А),надалі «Товариство», повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори»).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на позачергових загальних зборах акціонерів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на позачергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» (код ЄДРПОУ 05388983)

Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань  Товариства.

Дата проведення: 22.02.2019 р.

Перелік питань порядку денного:

  1. Про обрання Лічильної комісії.
  2. Про надання згоди на вчинення значних правочинів щодо укладення кредиту з АТ «Ощадбанк».
  3. Про надання згоди ПП «Сирний дім» виступити майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «Ощадбанк» та укласти необхідні договори забезпечення.
  4. Про прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
  1.  

ИНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

ИНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ  ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА 18.02.2019 року  – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Загальна кількість акцій – 357 045 штук

Загальна кількість голосуючих акцій – 356 935 штук

Оголошення про загальні збори

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»» (код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А),надалі - «Товариство», повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори») за ініціативи Наглядової Ради в порядку частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (з повідомленням про скликання Зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення).

Сторінки

Підписатися на ПрАТ "Куликівське молоко" RSS