ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на позачергових загальних зборах акціонерів

 

 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на позачергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» (код ЄДРПОУ 05388983)

 

Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань  Товариства №1.

Дата проведення: 01.07.2019 р.

 

Перелік питань порядку денного:

 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків.
 4. Затвердження рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.
 5. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
 6. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

 

 

 1. Проект рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Мошкіна Наталія Леонідівна, Член лічильної комісії – Кисла Надія Віталіївна.

2. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.

Результати голосування:

Голосували

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів учасників зборів

«ЗА»

357 045

100

«ПРОТИ»

-

-

«УТРИМАЛИСЬ»

-

-

«НЕ ГОЛОСУВАЛО»

-

-

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями з відповідного питання, що визнані  недійсними – 0

Загальні збори прийняли наступне рішення по 1-му питанню порядку денного

1.Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Мошкіна Наталія Леонідівна, Член лічильної комісії – Кисла Надія Віталіївна.

2. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.

 

 

 1. Проект рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:
 1. Обрати Головою загальних зборів Кривошея Сергія Васильовича, секретарем загальних зборів обрати Капленко Лесю Миколаївну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

Результати голосування:

Голосували

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів учасників зборів

«ЗА»

357 045

100

«ПРОТИ»

-

-

«УТРИМАЛИСЬ»

-

-

«НЕ ГОЛОСУВАЛО»

-

-

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями з відповідного питання, що визнані  недійсними – 0

Загальні збори прийняли наступне рішення по 2-му питанню порядку денного

 1. Обрати Головою загальних зборів Кривошея Сергія Васильовича, секретарем загальних зборів обрати Капленко Лесю Миколаївну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

 

3) Проект рішення  з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Статутний капітал Товариства збільшити за рахунок додаткових внесків на суму 3 564 775 (три мільйони п’ятсот шістдесят чотири тисячі сімсот сімдесят п’ять гривень 00 копійок) шляхом розміщення додаткових акцій у кількості 712 955 (сімсот дванадцять тисяч дев’ятсот  п’ятдесят п’ять) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної 5,00 (п’ять) грн. кожна.

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати голосування:

Голосували

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів учасників зборів

«ЗА»

357 045

100

«ПРОТИ»

-

-

«УТРИМАЛИСЬ»

-

-

«НЕ ГОЛОСУВАЛО»

-

-

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями з відповідного питання, що визнані  недійсними – 0

Загальні збори прийняли наступне рішення по 3-му питанню порядку денного

1.Статутний капітал Товариства збільшити за рахунок додаткових внесків на суму 3 564 775 (три мільйони п’ятсот шістдесят чотири тисячі сімсот сімдесят п’ять гривень 00 копійок) шляхом розміщення додаткових акцій у кількості 712 955 (сімсот дванадцять тисяч дев’ятсот  п’ятдесят п’ять) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної 5,00 (п’ять) грн. кожна.

 

 

4) Проект рішення   з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Затвердити рішення про емісію акцій ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» (без здійснення публічної пропозиції) яке оформити та викласти в окремому додатку №1 до Протоколу. Приватне розміщення акцій ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» здійснити виключно серед акціонерів ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО», що є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій. Розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачено.

 

Результати голосування:

Голосували

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів учасників зборів

«ЗА»

357 045

100

«ПРОТИ»

-

-

«УТРИМАЛИСЬ»

-

-

«НЕ ГОЛОСУВАЛО»

-

-

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями з відповідного питання, що визнані  недійсними – 0

Загальні збори прийняли наступне рішення з 4-го питанню порядку денного

1. Затвердити рішення про емісію акцій ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» (без здійснення публічної пропозиції) яке оформити та викласти в окремому додатку №1 до Протоколу. Приватне розміщення акцій ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» здійснити виключно серед акціонерів ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО», що є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій. Розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачено.

 

 

 

5) Проект рішення   з п’ятого  питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

 • визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
 • залучення до розміщення андеррайтера;
 • прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 • затвердження результатів емісії акцій;
 • затвердження звіту про результати емісії акцій;
 • прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 • повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

 

Результати голосування:

Голосували

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів учасників зборів

«ЗА»

357 045

100

«ПРОТИ»

-

-

«УТРИМАЛИСЬ»

-

-

«НЕ ГОЛОСУВАЛО»

-

-

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями з відповідного питання, що визнані  недійсними – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні збори прийняли наступне рішення з 5-го питанню порядку денного

1. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

 • визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
 • залучення до розміщення андеррайтера;
 • прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 • затвердження результатів емісії акцій;
 • затвердження звіту про результати емісії акцій;
 • прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 • повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

 

 

 

6) Проект рішення   з шостого  питання порядку денного, винесеного на голосування:

1 Визначити Виконуючого обов’язки Директора Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – Тимчасово виконуючого обов’язки Директора Товариства у якості уповноваженої особи Товариства, якій надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

 • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
 • проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
 • проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 

Результати голосування:

Голосували

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів учасників зборів

«ЗА»

357 045

100

«ПРОТИ»

-

-

«УТРИМАЛИСЬ»

-

-

«НЕ ГОЛОСУВАЛО»

-

-

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями з відповідного питання, що визнані  недійсними – 0

 

Загальні збори прийняли наступне рішення з 6-го питанню порядку денного

1. Визначити Виконуючого обов’язки Директора Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – Тимчасово виконуючого обов’язки Директора Товариства у якості уповноваженої особи Товариства, якій надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

 • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
 • проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
 • проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 

 

 

 

Цифровий підпис: