ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Товариство цим повідомляє про проведення  чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»),  які відбудуться 28 квітня 2020 року об 11:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, буд. 18-А, приміщення зали засідань Товариства №1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на позачергових загальних зборах акціонерів

Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань  Товариства №1.

Дата проведення: 05.03.2020 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Товариство цим повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 05 березня 2020 року об 11:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, приміщення зали засідань Товариства №1. (за ініціативи Наглядової Ради в порядку частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (з повідомленням про скликання Зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення)).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на позачергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» (код ЄДРПОУ 05388983)

 

Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань  Товариства №1.

Дата проведення: 02.12.2019 р.

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

1. Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, та найменування органу, що прийняв таке рiшення:
02 грудня 2019 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО» (Протокол №3 вiд 02.12.2019 р.) було прийнято рiшення про розмiщення (емiсiю) цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу.

ПОВІДОМЛЕННЯ про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

ПОВІДОМЛЕННЯ

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Товариство цим повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 02 грудня 2019 року об 11:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, приміщення зали засідань Товариства №1. (за ініціативи Наглядової Ради в порядку частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (з повідомленням про скликання Зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення)).

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Товариство цим повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства                (надалі – Збори), які відбудуться 18 листопада 2019 року об 11:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, приміщення зали засідань Товариства №1.

Сторінки

Підписатися на ПрАТ "Куликівське молоко" RSS