ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на чергових ( річних) загальних зборах акціонерів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на  чергових ( річних) загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» (код ЄДРПОУ 05388983)

 

Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань  Товариства №1.

Дата проведення: 28.04.2020 р.

Перелік питань порядку денного:

 1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.   Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік  та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

 1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році  та  затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
 2. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2019 р.
 3. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
 4. Схвалення (затвердження) рішень (дій) Наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Виконавчим органом Товариства.
 5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
 6. Про прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів (правочинів із заінтересованістю).
 7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 8. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

 

 1. Проект рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Мошкіна Наталія Леонідівна, Член лічильної комісії – Кисла Надія Віталіївна. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих Загальних зборах.

Результати голосування:

ЗА

606920 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРОТИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

УТРИМАЛИСЯ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Загальні збори прийняли наступне рішення по 1-му питанню порядку денного

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Мошкіна Наталія Леонідівна, Член лічильної комісії – Кисла Надія Віталіївна. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих Загальних зборах.

 

 

 1. Проект рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Обрати Головою Загальних зборів Кривошея Сергія Васильовича, секретарем Загальних зборів обрати  Капленко Лесю Миколаївну  на час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол Загальних зборів.

Результати голосування:

ЗА

606920 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРОТИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

УТРИМАЛИСЯ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Загальні збори прийняли наступне рішення по 2-му питанню порядку денного

Обрати Головою Загальних зборів Кривошея Сергія Васильовича, секретарем Загальних зборів обрати  Капленко Лесю Миколаївну  на час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол Загальних зборів.

 

 

3) Проект рішення  з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року задовільною

Результати голосування:

ЗА

606920 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРОТИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

УТРИМАЛИСЯ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Загальні збори прийняли наступне рішення по 3-му питанню порядку денного

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року задовільною

 

 

4) Проект рішення   з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами 2019 року задовільною

Результати голосування:

ЗА

606920 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРОТИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

УТРИМАЛИСЯ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Загальні збори прийняли наступне рішення з 4-го питанню порядку денного

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами 2019 року задовільною.

 

 

5) Проект рішення   з п’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити річний  звіт (фінансову звітність) Товариства за 2019 р

Результати голосування:

ЗА

606920 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРОТИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

УТРИМАЛИСЯ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Загальні збори прийняли наступне рішення з 5-го питанню порядку денного

Затвердити річний  звіт (фінансову звітність) Товариства за 2019 р

 

 

6) Проект рішення   з шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Чистий прибуток,  отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, направити на поповнення обігових коштів Товариства. Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

ЗА

606920 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРОТИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

УТРИМАЛИСЯ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Загальні збори прийняли наступне рішення з 6-го питанню порядку денного

Чистий прибуток,  отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, направити на поповнення обігових коштів Товариства. Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

 

 

7) Проект рішення   з сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Схвалити (затвердити) рішення (дії), Наглядової ради  Товариства вчинені за період з 30.04.2019 року по 28.04.2020  року.

2. Схвалити правочини, вчинені Виконавчим органом Товариства  за період з 30.04.2019 року по 28.04.2020 та інші угоди, які вчинені на виконання рішень Наглядової ради.

 1.  Схвалити вчинений Виконавчим органом Товариства значний правочин - Контракт  №24/01/2019 від 24.01.2019 р. з SZALPOL ANDRZEJ SZALA  на продаж/поставку сухого знежиреного молока загальною вартістю  25 293 772, 00 грн. 

Результати голосування:

ЗА

606920 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРОТИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

УТРИМАЛИСЯ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Загальні збори прийняли наступне рішення з 7-го питанню порядку денного

1. Схвалити (затвердити) рішення (дії), Наглядової ради  Товариства вчинені за період з 30.04.2019 року по 28.04.2020  року.

2. Схвалити правочини, вчинені Виконавчим органом Товариства  за період з 30.04.2019 року по 28.04.2020 та інші угоди, які вчинені на виконання рішень Наглядової ради.

3. Схвалити вчинений Виконавчим органом Товариства значний правочин - Контракт  №24/01/2019 від 24.01.2019 р. з SZALPOL ANDRZEJ SZALA  на продаж/поставку сухого знежиреного молока загальною вартістю  25 293 772, 00 грн. 

 

 

8) Проект рішення   з восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік визначити та затвердити: Забезпечення здійснення господарської діяльності для подальшого отримання прибутку

Результати голосування:

ЗА

606920 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРОТИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

УТРИМАЛИСЯ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Загальні збори прийняли наступне рішення з 8-го питанню порядку денного

Основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік визначити та затвердити: Забезпечення здійснення господарської діяльності для подальшого отримання прибутку

 

 

9) Проект рішення   з дев’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю (які можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом року  з дати прийняття цього рішення та за умови , що  ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів становить більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності),  наступного характеру:

1.1. укладання  договорів щодо отримання Товариством  поворотної фінансової допомоги (позик), від будь-яких осіб на загальну граничну суму 50  млн. грн.;

1.2. укладання договорів щодо надання Товариством, будь-яким особам поворотної фінансової допомоги (позик) на загальну граничну суму 50 млн. грн.;

1.3. придбання Товариством у будь-яких осіб майна (в тому числі цінних паперів, корпоративних прав, нерухомого майна) на загальну граничну суму 200 млн., грн., але за ціною не нижче оціночної вартості, яка проводиться (у разі необхідності за рішенням Наглядової ради) на дату придбання такого майна.

1.4. продаж Товариством  будь-яким особам майна (в тому числі цінних паперів, корпоративних прав, нерухомого майна) на загальну граничну суму 200 млн., грн., але за ціною не нижче оціночної вартості, яка проводиться (у разі необхідності за рішенням Наглядової ради) на дату придбання такого майна.

1.5. укладання зовнішньо-економічних договорів на продаж/поставку продукції Товариства на загальну граничну суму 200 млн. грн.;

1.6. укладення з будь-яким банком-кредитором будь-яких правочинів щодо оформлення кредиту для поповнення обігових коштів Товариства, в тому числі в порядку рефінансування  діючих кредитних договорів Товариства (кредитний договір; договори застави/іпотеки майна Товариства та всі інші необхідні та пов'язані з кредитною операцією договори та зміни до них); з правом  майнової поруки ПП «Сирний дім» (код ЄДРПОУ 33118069), одноособовим власником якого є Товариство; без обмеження % ставки за користування кредитними коштами та строку користування кредитними коштами -  на загальну граничну суму 100 млн. грн.

2. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені пунктом 1 рішення за цим питанням порядку денного правочини, щодо яких Загальними зборами прийнято рішення про їх попереднє схвалення, за умови погодження Наглядовою радою Товариства істотних умов відповідного правочину, а в разі проведення оцінки майна за умови затвердження нею ринкової  вартості майна, що є предметом кожного з правочинів згідно п. 1. рішення за цим питанням порядку денного.

 

Результати голосування:

ЗА

606920 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРОТИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

УТРИМАЛИСЯ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Загальні збори прийняли наступне рішення з 9-го питанню порядку денного

1. Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю (які можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом року  з дати прийняття цього рішення та за умови , що  ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів становить більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності),  наступного характеру:

1.1. укладання  договорів щодо отримання Товариством  поворотної фінансової допомоги (позик), від будь-яких осіб на загальну граничну суму 50  млн. грн.;

1.2. укладання договорів щодо надання Товариством, будь-яким особам поворотної фінансової допомоги (позик) на загальну граничну суму 50 млн. грн.;

1.3. придбання Товариством у будь-яких осіб майна (в тому числі цінних паперів, корпоративних прав, нерухомого майна) на загальну граничну суму 200 млн., грн., але за ціною не нижче оціночної вартості, яка проводиться (у разі необхідності за рішенням Наглядової ради) на дату придбання такого майна.

1.4. продаж Товариством  будь-яким особам майна (в тому числі цінних паперів, корпоративних прав, нерухомого майна) на загальну граничну суму 200 млн., грн., але за ціною не нижче оціночної вартості, яка проводиться (у разі необхідності за рішенням Наглядової ради) на дату придбання такого майна.

1.5. укладання зовнішньо-економічних договорів на продаж/поставку продукції Товариства на загальну граничну суму 200 млн. грн.;

1.6. укладення з будь-яким банком-кредитором будь-яких правочинів щодо оформлення кредиту для поповнення обігових коштів Товариства, в тому числі в порядку рефінансування  діючих кредитних договорів Товариства (кредитний договір; договори застави/іпотеки майна Товариства та всі інші необхідні та пов'язані з кредитною операцією договори та зміни до них); з правом  майнової поруки ПП «Сирний дім» (код ЄДРПОУ 33118069), одноособовим власником якого є Товариство; без обмеження % ставки за користування кредитними коштами та строку користування кредитними коштами -  на загальну граничну суму 100 млн. грн.

2. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені пунктом 1 рішення за цим питанням порядку денного правочини, щодо яких Загальними зборами прийнято рішення про їх попереднє схвалення, за умови погодження Наглядовою радою Товариства істотних умов відповідного правочину, а в разі проведення оцінки майна за умови затвердження нею ринкової  вартості майна, що є предметом кожного з правочинів згідно п. 1. рішення за цим питанням порядку денного.

 

 

10) Проект рішення   з десятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Результати голосування:

ЗА

606920 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРОТИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

УТРИМАЛИСЯ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Загальні збори прийняли наступне рішення з 10-го питанню порядку денного

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

 

 

11) Проект рішення   з одинадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Виконуючому обов’язки директора Товариства Анічу  Сергію Вікторовичу із правом передоручення третім особам.

 

Результати голосування:

ЗА

606920 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРОТИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

УТРИМАЛИСЯ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Загальні збори прийняли наступне рішення з 11-го питанню порядку денного

Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Виконуючому обов’язки директора Товариства Анічу  Сергію Вікторовичу із правом передоручення третім особам.

 

Цифровий підпис: