ПОВІДОМЛЕННЯ про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

ПОВІДОМЛЕННЯ

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО"

ідентифікаційний код юридичної особи: 05388983

місцезнаходження: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка,  вул. 8-го березня, буд. 18-А

(надалі – "Товариство")

 

Згідно п. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» повідомляє наступне:

Станом на 22.04.2020 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість акцій Товариства складає 1 190 000 штук простих іменних акцій.

Станом на 22.04.2020 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 1 190 000 штук простих іменних акцій.

 

Цифровий підпис: