ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на позачергових загальних зборах акціонерів

 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на позачергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»                                          (код ЄДРПОУ 05388983)

 

Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань  Товариства №1.

Дата проведення: 05.03.2020 р.

Перелік питань порядку денного:

  1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
  4. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

 

  1. Проект рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Мошкіна Наталія Леонідівна, Член лічильної комісії – Кисла Надія Віталіївна. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.

Результати голосування:

ЗА

357 035 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРОТИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

УТРИМАЛИСЯ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Загальні збори прийняли наступне рішення по 1-му питанню порядку денного

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Мошкіна Наталія Леонідівна, Член лічильної комісії – Кисла Надія Віталіївна. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.

 

  1. Проект рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Обрати Головою загальних зборів Кривошея Сергія Васильовича, секретарем загальних зборів обрати  Капленко Лесю Миколаївну  на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

Результати голосування:

ЗА

357 035 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРОТИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

УТРИМАЛИСЯ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

 

 

 

Загальні збори прийняли наступне рішення по 2-му питанню порядку денного

Обрати Головою загальних зборів Кривошея Сергія Васильовича, секретарем загальних зборів обрати  Капленко Лесю Миколаївну  на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

 

3) Проект рішення  з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Результати голосування:

ЗА

357 035 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРОТИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

УТРИМАЛИСЯ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Загальні збори прийняли наступне рішення по 3-му питанню порядку денного

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

 

4) Проект рішення   з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Виконуючому обов’язки Директора Товариства Аніч Сергію Вікторовичу із правом передоручення третім особам.

Результати голосування:

ЗА

357 035 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРОТИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

УТРИМАЛИСЯ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

 

Загальні збори прийняли наступне рішення з 4-го питанню порядку денного

Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Виконуючому обов’язки Директора Товариства Аніч Сергію Вікторовичу із правом передоручення третім особам.

 

Цифровий підпис: