ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

 • ПОВІДОМЛЕННЯ
  про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО" 
  ідентифікаційний код юридичної особи: 05388983
  місцезнаходження: Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка,  вул. 8-го березня, буд. 18-А
   (надалі – "Товариство")

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» повідомляє наступне: 
  Станом на 28.02.2020 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість акцій Товариства складає 357 045 штук простих іменних акцій. 
  Станом на 28.02.2020 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 357 045 штук простих іменних акцій. 

Цифровий підпис: