Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій  та голосуючих акцій станом на 10.04.2018 року  – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
Загальна кількість акцій – 357 045 штук
Загальна кількість голосуючих акцій – 356 935 штук