Проект рішення з питання, включеного до порядку денного

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів акціонерів, що відбудуться 16 квітня 2018 року, який був запропонований  акціонером,  що володіє більше як 5 % акцій Товариства
 
На  виконання  ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» доводить  до відома акціонерів проект рішення з питання №10 «Про обрання членів Наглядової ради» порядку денного зборів акціонерів, що був запропонований   05.04.2018 року акціонером , що володіє більше як 5 % акцій Товариства:
Обрати Наглядову раду строком на 3 роки у складі :
1.   Дідур Анатолій Арсенович – акціонер ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ   МОЛОКО»;
2.   Дідур Наталія  Анатоліївна – акціонер ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ   МОЛОКО»;
3.  Потушанська  Зоя Олександрівна,  не володіє простими іменними акціями Товариства, незалежний  директор.
 
 
Директор  ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ   МОЛОКО»
Бажан О.В.