Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Наглядовою радою ПрАТ «Куликівське молоко» від 23.12.2013 р. (протокол засідання Наглядової ради Товариства № б/н від 23.12.2013 р.) прийнято наступні рішення по зміні складу посадових осіб Товариства:
1) Звільнити з посади головного бухгалтера Товариства з 23.12.2013 року Стеценко Людмилу Іванівну (паспорт серії НК № 529630 виданий Куликівським РВ УМВС України в Чернігівській обл. 16.07.1998 року) на підставі особистої заяви про звільнення. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 26 січня 2009 року.
2) Призначити на посаду головного бухгалтера Товариства з 23.12.2013 року Мойсеєнко Наталію Миколаївну (паспорт серії НК № 390202 виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл. 25.07.1997 року) на підставі особистої заяви про прийняття на роботу. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк дії повноважень до моменту звільнення з займано посади. До прийняття рішення обіймала наступні посади: головний бухгалтер ТОВ “Громада”, головний бухгалтер ТОВ “Спот”, головний бухгалтер ТОВ “Іліон-Україна”, головний бухгалтер ПП “Кадрове агенство “Персонал”, головний бухгалтер ТОВ “Експерт Груп”, головний бухгалтер ТОВ “КГХ “Новий Чернігів-ХХІ”, головний бухгалтер ТОВ “АЗС-Олстаф”, головний бухгалтер ТОВ “СІТ”.