Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

На позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Куликівське молоко» від 23.09.2013р. (протокол засідання Загальних зборів акціонерів Товариства № б/н від 23.09.2013 р.) прийнято рішення про переобрання складу Наглядової ради Товариства.
З посади Члена Наглядової ради звільнено Дідур Наталію Анатоліївну (паспорт серії МК № 403548 виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 12.02.1997 року), володіє часткою в статутному капіталі 36,4677%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді 1 рік 5 місяців.
На посаду Члена Наглядової ради призначено Романець Іванну Володимирівну (паспорт серії МЕ № 828866 виданий ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві 07.09.2007 року) на підставі протоколу засідання Загальних зборів акціонерів № б/н від 23.09.2013 р. Романець Іванна Володимирівна часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк дії повноважень по 23.09.2016 року включно. До прийняття рішення обіймала наступні посади: юрисконсульт ТОВ “АФ “Правочин”, юрисконсульт ТОВ “Українські аграрні інвестиції”.
На посаду Члена Наглядової ради призначено Дідур Наталію Анатоліївну (паспорт серії МК № 403548 виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 12.02.1997 року) на підставі протоколу засідання Загальних зборів акціонерів № б/н від 23.09.2013 р. Дідур Наталія Анатоліївна володіє часткою в статутному капіталі 36,4677%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк дії повноважень по 23.09.2016 року включно. До прийняття рішення обіймала посаду Члена Наглядової ради ПрАТ “Куликівське молоко”.