ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство “Куликівське молоко” (надалі – Товариство), місцезнаходження: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18А, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 23 вересня 2013 року о 10:00 за адресою: 16300, Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18А в приміщенні зали засідань.
            Реєстрація акціонерів для участі в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою. Початок реєстрації о 9:30, закінчення реєстрації о 10:00.
            Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24 годину 17 вересня 2013 року.
            Порядок денний позачерових загальних зборів акціонерів Товариства наступний:

  1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Переобрання складу Наглядової ради Товариства.

            Для реєстрації на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства акціонер повинен мати при собі документ, який ідентифікує особу, а у разі участі представника акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів.
            Ознайомитися з матеріалами (документами) необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного можна у робочі дні з 09:00 до 16:00 (крім обідньої перерви з 12:00 до 13:00) в кабінеті бухгалтерії за місцезнаходженням Товариства: Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18А. Документи надаються для ознайомлення, зняття копій та не підлягають виносу. В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства ознайомлення з матеріалами (документами) відбудеться в приміщенні зали засідань Товариства за адресою: Чернігівська область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18А.
       Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) – заступник директора Дідур Анатолій Арсенович.
       Довідки за телефоном: (04643) 2-22-26.