Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

Рішення про отримання кредиту прийняте загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Куликівське молоко» (надалі – Товариство) 23.04.2013 р. (Протокол № 1 від 23.04.2013 р.)

Кредитний договір № 1-0055/13/42-KL підписано 21.06.2013 р. на загальну суму кредиту 18 000 000,00 гривень строком до 20.06.2014 р., процентна ставка складає 19,5 % річних та є фіксованою на весь період дії кредитного договору. 


В забезпечення кредитного договору надаються будівлі, обладнання та товари в обороті Товариства, а також будівлі, земля та обладнання поручителя Товариства – Приватного підприємства “Сирний дім”.

Кошти надані на умовах відновлювальної кредитної лінії та призначені для поповнення оборотних коштів Товариства.

Кредитний договір укладено з Публічним акціонерним товариством «Банк Форум», код за ЄДРПОУ: 21574573, місцезнаходження: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7.

Вартість чистих активів Товариства згідно балансу на 01.01.2013 року складає 21 804 тис. грн., вартість активів Товариства згідно балансу на 01.01.2013 року складає 26 487 тис. грн. Співвідношення суми одержаного кредиту до вартості активів на початок року складає 67,95 %. 

Сума отриманого першого траншу – 3 000 000,00 гривень. 

Дата отримання першого траншу – 26.06.2013 року.

Співвідношення суми наданого траншу кредиту до вартості активів станом на 01.01.2013 – 11,32 %, співвідношення наданого траншу до ліміту кредитування кредитної лінії – 16,66 %.