ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на позачергових загальних зборах акціонерів

 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на позачергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» (код ЄДРПОУ 05388983)

Місце проведення зборів : 16300 Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали засідань  Товариства.

Дата проведення: 22.02.2019 р.

Перелік питань порядку денного:

 1. Про обрання Лічильної комісії.
 2. Про надання згоди на вчинення значних правочинів щодо укладення кредиту з АТ «Ощадбанк».
 3. Про надання згоди ПП «Сирний дім» виступити майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «Ощадбанк» та укласти необхідні договори забезпечення.
 4. Про прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

 

 1. Проект рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:
 1. Обрати Лічильну комісію  загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:  Голова Комісії - Мошкіна Наталія Леонідівна, Член комісії  - Глушак  Лілія Вікторівна

2. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах

Результати голосування:

Голосували

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів учасників зборів

«ЗА»

351347

100

«ПРОТИ»

-

-

«УТРИМАЛИСЬ»

-

-

«НЕ ГОЛОСУВАЛО»

-

-

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями з відповідного питання, що визнані  недійсними – 0

Загальні збори прийняли наступне рішення по 1-му питанню порядку денного

 1. Обрати Лічильну комісію  загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:  Голова Комісії - Мошкіна Наталія Леонідівна, Член комісії  - Глушак  Лілія Вікторівна

2. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.

 

2) Проект рішення  з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Надати згоду на укладення з АТ «Ощадбанк» Договору про надання овердрафту на наступних умовах кредитування:

- сума кредиту - 4 000 000 грн.;

- строк користування кредитом - 36  календарних місяців;

- цільове призначення - поповнення обігових коштів та фінансування господарської діяльності;

- диференційована фіксована процентна ставка, розмір якої залежить від строку кредитування, в розмірі від 21% до 24% річних;

- зі сплатою всіх комісійних винагород, передбачених Договором про надання овердрафту;

- забезпечення:наступна іпотека/застава (після АТ «Ощадбанк) майна Товариства (нежитлова нерухомість та виробниче обладнання); майнова порука ПП «Сирний дім» ((код ЄДРПОУ 33118069), одноособовим власником якого є Товариство), забезпечена наступною іпотекою/заставою (після АТ «Ощадбанк) нерухомості та виробничого обладнання майнового поручителя.

2. Для забезпечення кредитних зобов’язань за договором про надання овердрафту надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів з АТ «Ощадбанк»:

1. Договору іпотеки об’єктів нерухомості Товариства (нежитлові будівлі виробничо-складського призначення), що знаходяться за адресами: Чернігівська обл, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, буд.18а; Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Костюк Г., буд. 24; Чернігівська обл., м.  Сновськ, вул. Калініна, буд.62 б загальною ринковою вартістю 10 968 872,00 грн., з правом АТ «Ощадбанк» на звернення стягнення на предмет іпотеки в т.ч. із застосуванням застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання зобов'язань за кредитним договором та шляхом продажу іпотекодержателем від свого імені предмета іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу;

2. Договору застави виробничого обладнання Товариства в кількості 476 одиниць, загальною ринковою вартістю 14 015 550,37 грн.

3. Надати повноваження керівнику Товариства на укладення (підписання) кредитного договору, договорів застави, іпотеки, страхування майна, інших необхідних договорів ( додаткових угод) та документів, необхідних для укладення правочинів згідно п.п. 1 та 2 рішення за цим питанням порядку денного та на визначення на власний розсуд інших умов, не вказаних в пп. 1 та 2 рішення за цим питанням порядку денного, при цьому, необхідних для укладення (підписання) вищевказаних договорів з АТ «Ощадбанк».

Результати голосування:

Голосували

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів учасників зборів

«ЗА»

351347

100

«ПРОТИ»

-

-

«УТРИМАЛИСЬ»

-

-

«НЕ ГОЛОСУВАЛО»

-

-

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями з відповідного питання, що визнані  недійсними – 0

 

 

 

Загальні збори прийняли наступне рішення по 2-му питанню порядку денного

1. Надати згоду на укладення з АТ «Ощадбанк» Договору про надання овердрафту на наступних умовах кредитування:

- сума кредиту - 4 000 000 грн.;

- строк користування кредитом - 36  календарних місяців;

- цільове призначення - поповнення обігових коштів та фінансування господарської діяльності;

- диференційована фіксована процентна ставка, розмір якої залежить від строку кредитування, в розмірі від 21% до 24% річних;

- зі сплатою всіх комісійних винагород, передбачених Договором про надання овердрафту;

- забезпечення:наступна іпотека/застава (після АТ «Ощадбанк) майна Товариства (нежитлова нерухомість та виробниче обладнання); майнова порука ПП «Сирний дім» ((код ЄДРПОУ 33118069), одноособовим власником якого є Товариство), забезпечена наступною іпотекою/заставою (після АТ «Ощадбанк) нерухомості та виробничого обладнання майнового поручителя.

2. Для забезпечення кредитних зобов’язань за договором про надання овердрафту надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів з АТ «Ощадбанк»:

1. Договору іпотеки об’єктів нерухомості Товариства (нежитлові будівлі виробничо-складського призначення), що знаходяться за адресами: Чернігівська обл, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, буд.18а; Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Костюк Г., буд. 24; Чернігівська обл., м.  Сновськ, вул. Калініна, буд.62 б загальною ринковою вартістю 10 968 872,00 грн., з правом АТ «Ощадбанк» на звернення стягнення на предмет іпотеки в т.ч. із застосуванням застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання зобов'язань за кредитним договором та шляхом продажу іпотекодержателем від свого імені предмета іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу;

2. Договору застави виробничого обладнання Товариства в кількості 476 одиниць, загальною ринковою вартістю 14 015 550,37 грн.

3. Надати повноваження керівнику Товариства на укладення (підписання) кредитного договору, договорів застави, іпотеки, страхування майна, інших необхідних договорів ( додаткових угод) та документів, необхідних для укладення правочинів згідно п.п. 1 та 2 рішення за цим питанням порядку денного та на визначення на власний розсуд інших умов, не вказаних в пп. 1 та 2 рішення за цим питанням порядку денного, при цьому, необхідних для укладення (підписання) вищевказаних договорів з АТ «Ощадбанк».

 

3) Проект рішення  з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

1.Для забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Ощадбанк» надати згоду ПП «Сирний дім» ((код ЄДРПОУ 33118069), одноособовим власником якого є Товариство):

- виступити майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «Ощадбанк»;

- надати в наступну іпотеку нерухоме майно (нежитлові будівлі виробничо-складського призначення та земельні ділянки), що знаходиться за адресами: Чернігівська обл., Куликівський р-н., с. Салтикова Дівиця, вул. Деснянська буд.63 та буд. 63б, загальною ринковою вартістю 1 788 876,00 грн. з правом задоволення вимог іпотекодержателя (шляхом набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання зобов'язань за кредитним договором та шляхом продажу іпотекодержателем від свого імені предмета іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу); 

- надати в наступну заставу рухоме майно - обладнання в кількості 196 одиниць, що знаходяться за адресою: Чернігівська обл., Куликівський р-н., с. Салтикова Дівиця, вул. Деснянська буд.63 та буд. 63 б, загальною ринковою вартістю 1 514977,74 грн.

2. Підтвердити повноваження керівника ПП «Сирний дім» та надати йому повноваження на підписання договорів іпотеки, застави, страхування майна, інших документів, необхідних для укладення правочинів згідно п. 1 рішення за цим питанням порядку денного та на визначення на власний розсуд інших умов, не вказаних в п. 1 рішення за цим питанням порядку денного, при цьому, необхідних для укладення (підписання) вищевказаних договорів з АТ «Ощадбанк».

3. Надати повноваження керівнику Товариства на підписання від імені Товариства рішення власника ПП «Сирний дім» про наступне:

- виступити майновим поручителем по кредитним зобов’язанням Товариства перед АТ «Ощадбанк»;                            - надати в заставу/іпотеку АТ «Ощадбанк» рухомого/нерухомого майна.

Результати голосування:

Голосували

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів учасників зборів

«ЗА»

351347

100

«ПРОТИ»

-

-

«УТРИМАЛИСЬ»

-

-

«НЕ ГОЛОСУВАЛО»

-

-

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями з відповідного питання, що визнані  недійсними – 0

Загальні збори прийняли наступне рішення по 3-му питанню порядку денного

1.Для забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Ощадбанк» надати згоду ПП «Сирний дім» ((код ЄДРПОУ 33118069), одноособовим власником якого є Товариство):

- виступити майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «Ощадбанк»;

- надати в наступну іпотеку нерухоме майно (нежитлові будівлі виробничо-складського призначення та земельні ділянки), що знаходиться за адресами: Чернігівська обл., Куликівський р-н., с. Салтикова Дівиця, вул. Деснянська буд.63 та буд. 63б, загальною ринковою вартістю 1 788 876,00 грн. з правом задоволення вимог іпотеко держателя  (шляхом  набуття  іпотекодержателем  права  власності  на  предмет  іпотеки в рахунок

 виконання зобов'язань за кредитним договором та шляхом продажу іпотекодержателем від свого імені предмета іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу); 

 

 

- надати в наступну заставу рухоме майно - обладнання в кількості 196 одиниць, що знаходяться за адресою: Чернігівська обл., Куликівський р-н., с. Салтикова Дівиця, вул. Деснянська буд.63 та буд. 63 б, загальною ринковою вартістю 1 514977,74 грн.

2. Підтвердити повноваження керівника ПП «Сирний дім» та надати йому повноваження на підписання договорів іпотеки, застави, страхування майна, інших документів, необхідних для укладення правочинів згідно п. 1 рішення за цим питанням порядку денного та на визначення на власний розсуд інших умов, не вказаних в п. 1 рішення за цим питанням порядку денного, при цьому, необхідних для укладення (підписання) вищевказаних договорів з АТ «Ощадбанк».

3. Надати повноваження керівнику Товариства на підписання від імені Товариства рішення власника ПП «Сирний дім» про наступне:

- виступити майновим поручителем по кредитним зобов’язанням Товариства перед АТ «Ощадбанк»;                            - надати в заставу/іпотеку АТ «Ощадбанк» рухомого/нерухомого майна.

 

 

4) Проект рішення   з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Надати попередню згоду на укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття зборами рішення за цим питанням порядку денного,наступного характеру:

- правочини, направлені на внесення змін і доповнень до існуючих на дату цих зборів кредитних угод (договорів), укладених Товариством з АТ «Ощадбанк» щодо: зміни відсоткової ставки, пролонгації (продовження) строку погашення кредиту, графіку погашення кредиту отриманого Товариством, а також внесення будь-яких інших змін до зазначених угод (договорів).

Сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 000 тис.грн.

 • правочини, направлені на внесення змін/доповнень до всіх існуючих на дату цих зборів укладених Товариством з АТ «Ощадбанк» договорів забезпечення у вигляді застав нерухомого та рухомого майна.

Сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 000 тис.грн.

- правочини, направлені на внесення змін і доповнень до Договору про надання овердрафту, укладеного Товариством з АТ «Ощадбанк» згідно з п. 1 рішення за другим питанням порядку денного щодо: зміни відсоткової ставки, пролонгації (продовження) строку погашення кредиту, графіку погашення кредиту отриманого Товариством, а також внесення будь-яких інших змін до зазначених угод (договорів).

Сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 000 тис.грн.

 • правочини, направлені на внесення змін/доповнень до договорів забезпечення у вигляді застав нерухомого та рухомого майна,укладених Товариством з АТ «Ощадбанк згідно з п. 2 рішення за другим питанням порядку денного.

Сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 000 тис.грн.

 • правочинів, направлених на внесення змін/доповнень до договорів забезпечення у вигляді застав нерухомого та рухомого майна, укладених ПП «Сирний дім» ((код ЄДРПОУ 33118069), одноособовим власником якого є Товариство) з АТ «Ощадбанк  згідно з п. 1 рішення за третім питанням порядку денного.

Сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 000 тис.грн.

2. Встановити, що Товариство та ПП «Сирний дім» має право вчиняти передбачені пунктом 1 рішення за цим питанням порядку денного правочини, щодо яких зборами прийнято рішення про їх попереднє схвалення, за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного окремого правочину, погодження нею істотних умов відповідного правочину, а в разі проведення оцінки майна – за умови затвердження нею ринкової вартості майна, що є предметом кожного з правочинів згідно п. 1. рішення за цим питанням порядку денного.

Результати голосування:

Голосували

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів учасників зборів

«ЗА»

351347

100

«ПРОТИ»

-

-

«УТРИМАЛИСЬ»

-

-

«НЕ ГОЛОСУВАЛО»

-

-

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями з відповідного питання, що визнані  недійсними – 0

Загальні збори прийняли наступне рішення з 4-го питанню порядку денного

1. Надати попередню згоду на укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття зборами рішення за цим питанням порядку денного,наступного характеру:

- правочини, направлені на внесення змін і доповнень до існуючих на дату цих зборів кредитних угод (договорів), укладених Товариством з АТ «Ощадбанк» щодо: зміни відсоткової ставки, пролонгації (продовження) строку погашення кредиту, графіку погашення кредиту отриманого Товариством, а також внесення будь-яких інших змін до зазначених угод (договорів).

Сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 000 тис.грн.

 • правочини, направлені на внесення змін/доповнень до всіх існуючих на дату цих зборів укладених Товариством з АТ «Ощадбанк» договорів забезпечення у вигляді застав нерухомого та рухомого майна.

Сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 000 тис.грн.

- правочини, направлені на внесення змін і доповнень до Договору про надання овердрафту, укладеного Товариством з АТ «Ощадбанк» згідно з п. 1 рішення за другим питанням порядку денного щодо: зміни відсоткової ставки, пролонгації (продовження) строку погашення кредиту, графіку погашення кредиту отриманого Товариством, а також внесення будь-яких інших змін до зазначених угод (договорів).

Сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 000 тис.грн.

 

 

 

 • правочини, направлені на внесення змін/доповнень до договорів забезпечення у вигляді застав нерухомого та рухомого майна,укладених Товариством з АТ «Ощадбанк згідно з п. 2 рішення за другим питанням порядку денного.

Сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 000 тис.грн.

 • правочинів, направлених на внесення змін/доповнень до договорів забезпечення у вигляді застав нерухомого та рухомого майна, укладених ПП «Сирний дім» ((код ЄДРПОУ 33118069), одноособовим власником якого є Товариство) з АТ «Ощадбанк  згідно з п. 1 рішення за третім питанням порядку денного.

Сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 000 тис.грн.

2. Встановити, що Товариство та ПП «Сирний дім» має право вчиняти передбачені пунктом 1 рішення за цим питанням порядку денного правочини, щодо яких зборами прийнято рішення про їх попереднє схвалення, за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного окремого правочину, погодження нею істотних умов відповідного правочину, а в разі проведення оцінки майна – за умови затвердження нею ринкової вартості майна, що є предметом кожного з правочинів згідно п. 1. рішення за цим питанням порядку денного.