ИНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

ИНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ  ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА 18.02.2019 року  – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Загальна кількість акцій – 357 045 штук

Загальна кількість голосуючих акцій – 356 935 штук