ПОВІДОМЛЕННЯ про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

  •  
  • загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
  • АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО"
  • код: 05388983
  • Україна, 16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт. Куликівка,  вул. 8-го березня, буд. 18-А
  •  (надалі – "Товариство")

 

  • АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» повідомляє наступне:
  • на 26.11.2019 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість акцій Товариства складає 357 045 штук простих іменних акцій.
  • на 26.11.2019 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 357 045 штук простих іменних акцій.

Цифровий підпис: